TOIMINTA JA TAVOITE

Jeesuksen piiri on eri kristillisiin seurakuntiin kuuluvista ihmisistä koostuva, järjestäytynyt ryhmä, joka on kokoontunut jo yli 10 vuoden ajan. Toimimme Kuopion alueella ja lähiympäristössä evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

Jeesuksen piiri ei ole seurakunta, vaan siinä on kristittyjä eri seurakunnista. Piirissä opetellaan toimimaan yhdessä Jumalan Sanan pohjalta ja Hänen antamillaan lahjoilla uskovien ja seurakuntien rakennukseksi. Uskomme, että jokaisella on jotain annettavaa kokoontuessamme yhteen (1 Kor 14:12, 26).

Perusta: ”Usko Jeesukseen pelastaa”

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.”  (Ef. 2:8-9)

Pyrimme toteuttamaan yhteyttä Jeesuksen ohjeen mukaisesti

Joh 17:20-23.  Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.  Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä –  minä heissä, ja sinä minussa – että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut.

Haluamme

  • pitää esillä Jumalan suuria tekoja, kiittää ja ylistää Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä sanoin ja sävelin (Ps 105:1-5). 
  • tutkia Jumalan Sanaa (1 Piet 2:2,3)
  • rukoilla Suomen, Kuopion ja sen ympäristökuntien (1 Tim 2:1-4, Jer 29:7) puolesta
  • rukoilla Israelin puolesta (Jes 40:1,2, 1 Moos 12:3, 4 Moos 6:22-27)
  • rukoilla seurakuntien puolesta sekä yhteisten että henkilökohtaisten asioiden puolesta (Gal 6:2, Luuk 10:2).

Tavoite: viedä evankeliumia kaikille, kasvaa Jumalan tuntemisessa, tulla kokonais-valtaisemmin Jeesuksen seuraajiksi ja palvelijoiksi seurakunnissa ja kaikkialla missä liikumme arjen keskellä.  ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.” (Mark 16:15)

että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä,  vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta… Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,  ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.  Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.  Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä, että taivaissa. (Kol 1:9 -20)